ОАО Северэлектро

ОАО "Бишкектеплосеть"

Электрические Станции

Укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү жана коррупцияга каршы чара көрүү бөлүмүнүн милдеттери жана иш-милдеттери

1. Укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү жана коррупцияга каршы чара көрүү бөлүмү Бишкек шаарынын аймагында коррупцияга каршы чара көрүү, коомдук тартипти сактоону камсыздоо чөйрөсүндө мэриянын ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыз кылат.
2. Бөлүмдүн милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
- коррупцияга каршы чара көрүү жаатында мэриянын иш-аракетинин негизги багыттарын иштеп чыгууну аныктоо жана камсыздоо;
- Бишкек шаарынын аймагында коомдук тартипти сактоону камсыздоо, ошондой эле коррупция көрүнүштөрүнүн кесепеттерин азайтуу жана (же) жоюу боюнча иш-аракеттерге мэриянын катышуусун уюштуруу;
- мэриянын компетенциясынын алкагында укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүүнү камсыздоо.
3. Жүктөлгөн милдеттерге ылайык бөлүм төмөнкү иш-милдеттерди аткарат:
- мэриянын компетенциясынын алкагында укук коргоо органдары, мамлекеттик органдар, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар менен коррупцияга каршы чара көрүү чөйрөсүндө мэриянын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өз ара аракеттенүүсүн уюштурат;
- коомдо коррупциялык жүрүм-турумга карата чыдамсыздыкты, ошондой эле коррупцияга каршы чара көрүү маселелери боюнча коомчулукту кызматташууга тартуу боюнча ишти түзүү максатында коррупцияга каршы үгүттөөнү, коррупцияга каршы агартууну жүргүзөт;
- Бишкек шаарында коррупцияга каршы чара көрүү боюнча иш-чараларды өткөрүүдө мэриянын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнө усулдук, уюштуруучулук жана практикалык жардам көрсөтөт;
- коррупцияга каршы мониторинг жүргүзөт жана анын негизинде Бишкек шаарында коррупцияга каршы чара көрүү боюнча максаттуу программаларды жана иш-чаралар планын иштеп чыгат;
- коррупциялык багыттагы фактылар боюнча ишеним телефонунун ишин уюштурат;
- Бишкек шаарынын мэриясы муниципалдык мүлктүн менчик ээсинин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда, ошондой эле экономикалык укук бузууларга каршы чара көрүүнү камсыздоо жана муниципалдык менчик объекттерине карата ак ниет эмес жүрүм-турум боюнча Бишкек шаарынын экономикалык жана финансылык кызыкчылыктарын коргоону камсыздоо боюнча чараларды иштеп чыгат;
- муниципалдык тапшырыкты жайгаштыруу чөйрөсүндө, ошондой эле коррупциялык коркунучтарга байланыштуу башка чөйрөдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттерине талдоо жүргүзөт;
- белгиленген тартипте Бишкек шаарынын мэри тарабынан кызмат ордуна дайындалган жана кызматтан бошотулган муниципалдык кызматта орун басарлык кылгандардын чектөөлөрдү жана тыюуларды, кызыкчылыктардын чыр-чатактарын болтурбоо жана жөнгө салуу жөнүндө талаптарды сакташын, муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарда белгиленген милдеттенмелерди аткаруусун текшерет;
- шаардын аймагында кылмыштектүү жагдайга талдоо, укук бузууларды алдын алуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын өзгөртүлүшүнө мониторингди ар дайым жүргүзөт жана алардын негизинде коомдук тартипти коргоо чөйрөсүндө шаардык өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттеринин багыттарын аныктайт. Коомдук тартипти коргоо чөйрөсүндө укук бузууларды алдын алуу боюнча шаардык комиссиянын, жана башка шаардык кеңешмелик жана координациялык органдардын иш-аракеттерин камсыздоону жүзөгө ашырат;
- укук коргоо органдарынын катышуусу менен коомдук тартипти сактоону камсыздоо, социалдык алдын алуу, кылмыштуулук менен күрөшүүнү күчөтүү, Бишкек шаарынын аймагында жолдо жүрүү коопсуздугун жогорулатуу боюнча биргелешкен иш-чараларды иштеп чыгат, алардын ишке ашырылышын контролдойт;
- шаардын аймагында коомдук-саясий, диний, маданий, спорттук жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүдө укук коргоо органдарынын жана шаардык өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсүн уюштурат;
- коомдук тартипти коргоо боюнча калктын ыктыярдуу түзүлүштөрүнүн иш-аракеттери үчүн шарттарды түзүү максатында, шаардын аймагында укук бузууларды алдын алуу тутумунун субъекттеринин өз ара аракеттенүүсүн камсыздайт;
- Бишкек шаарынын аймагында баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын прекурсорлорун жүгүртүү, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы чара көрүү чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууну камсыздоо боюнча чараларды иштеп чыгат;
- шаардын аймагында шаардык өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына кирген маселелер боюнча, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнө аскердик кызматка жарандарды чакырууну өткөрүү маселелери боюнча аскер комиссариаттары, аскер комендатурасы, аскердик бөлүктөр жана башка аскердик органдар жана уюмдар менен өз ара аракеттенүүнү камсыздайт;
- укук бузууларды алдын алуу жана коррупцияга каршы чара көрүү жаатындагы иш-чаралар киргизилген көп мөөнөттүү максаттуу программаларды ишке ашыруу бөлүгүндө шаардын бюджетин түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;
- максаттуу программаларды иштеп чыгууга катышат, башка ченемдик актылардын долбоорун иштеп чыгат, ошондой эле бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча аналитикалык маалым каттарды, баяндамаларды жана маалыматтык материалдарды даярдайт;
- бөлүмдүн компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча соттук актыларды аткарууну уюштурат жана контролдойт;
- прокурордук таасир көрүү актыларын карайт, бөлүмдүн компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча прокурордун талаптарын аткарууну уюштурат;
- мыйзамдарга ылайык соттук инстанцияларда жана жазык иштери боюнча башка мамлекеттик органдарда Бишкек шаарынын мэриясынын кызыкчылыктарын көрсөтөт;
- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.