ОАО Северэлектро

ОАО "Бишкектеплосеть"

Электрические Станции

Транспорт бөлүмүнүн милдеттери жана иш-милдеттери

1. Бөлүмдүн негизги милдети болуп төмөнкү шаардын жашоо тиричилигинин чөйрөсүндө маселелерди чечүү боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын иш-аракеттерин камсыздоо эсептелет:
- муниципалдык транспорттун иштешин уюштуруу жана Бишкек шаарынын чектеринде коомдук транспорттун иштешин жөнгө салуу;
- жол кыймылын жөнгө салуу каражаттарынын абалын контролдоо (жол белгилери, жолчырак объекттери, жол чиймеси ж.б.), аларды өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
- шаардын лифт чарбасынын иштешин уюштуруу;
- өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга жана жоюуга, Жарандык коргонууну жүргүзүү үчүн керектүү күчтөрдүн жана каражаттардын даярдыгын даярдоого жана алдын алууга көмөктөшүү;
- шаардык транспорт, лифт чарбасы, ошондой эле жарандык коргонуу чөйрөсүндө шаардык саясаттын негизги багыттарын ишке ашырууну иштеп чыгууну, талдоону жана камсыздоону уюштуруу (табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарды болтурбоо жана жоюу);
- жол-транспорт комплексин иштетүү жана өнүктүрүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жарандык коргонуу жана өрт коопсуздугу чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын бөлүмдөр менен өз ара аракеттенүүсүн камсыздоо;
2. Бөлүм жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн төмөнкү иш-милдеттерди жүзөгө ашырат:
- шаардык транспорт, жол кыймылын жөнгө салуу тутумун өнүктүрүү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, лифт чарбасын өнүктүрүү чөйрөсүндө жана бөлүмдүн компетенциясына тийиштүү башка багыттарда концепциялардын, стратегиялардын жана тармактык программалардын аткарылышын иштеп чыгат жана уюштурат;
- тийиштүү шаардык кызматтардын жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн катышуусунда калкты транспорттук тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, калкты Жарандык коргоо күчтөрүнүн жана каражаттарынын даярдыгын камсыздоо боюнча биргелешкен иш-чараларды иштеп чыгат, алардын ишке ашырылышына контролду камсыз кылат.
Төмөнкүлөргө катышат:
- коомдук шаардык транспорттун каттамдарын бөлүштүрүү боюнча шаардык комиссиянын ишин уюштурууга:
- коомдун транспорт маселелери боюнча туруктуу иштеп жаткан комиссиянын ишине;
- жолчырак объекттеринин иштешине, жол белгилеринин жана жол чиймелеринин абалына мониторинг жүргүзөт;
- жол кыймылынын коопсуздугунун чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу органдын бөлүмү менен биргеликте көчө-жол тармагынын абалына жыл сайын текшерүү өткөрүүнү, аныкталган бузууларды жана кемчиликтерди жоюуга контролду уюштурат;
-  Жарандык коргонуу боюнча комиссиянын жана эвакуациялык комиссиянын ишин уюштурат, тийиштүү документтерди жүргүзөт;
- суу ташкындарына каршы жана суу жээктерин бекемдөө иш-чараларын, Жарандык коргонуу боюнча башка иш-чараларды өткөрүү боюнча жылдык пландын түзүлүшүн уюштурат:
- бөлүмдүн компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча аналитикалык, маалыматтык, маалымдама жана башка материалдарды даярдайт;
- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык башка иш-милдеттерди жүзөгө ашырат.