Новости района

Биринчи май районунда Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө максатында

    Бишкек шаарынын мэриясынын Биринчи май райондук администрациясы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамдын  аткарылышын көзөмөлдөө максатында Бишкек шаарынын мэриясынынын Жарнак департаменти кызматкерлери менен биргеликте 2012-жылдын 10-апрелинде райондун аймагына тиешелүү 20 жакын жеке менчик субъектер текшерилди.
Текшерүү убагында Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамынын 7-баптын «Мамлекеттик тилди аталыштарда, ысымдарда жана маалыматтарда пайдалануу» талабына жооп бербеген, мыйзам бузуулар боюнча акты түзүлүп, 12  жарнамалык тактачалар, көрнөктөр алынып салынды.
 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамын мындан  ары көзөмөлдөө райондук администрациянын шаардык кызматтар менен биргеликте жүргүзө бермекчи.